Een compleet overzicht van onze foto's kun je vinden in onze albums op onze Facebookpagina. Je kunt hier klikken om deze te bekijken.
Er waren veel leden en vrijwilligers aanwezig tijdens deze start van 2017.
Vrijwilligers en de leden die een bijzondere sportieve prestatie hebben geleverd zijn in het zonnetje gezet.
Een mooie start van 2017