Geplaatst op: 00-00-0000
De NSL heeft ten doel, het doen beoefenen en het bevorderen van de atletieksport en de wandelsport. De NSL organiseert daartoe trainingen en wedstrijden (art. 3 Statuten)
Het geven van de trainingen aan NSL-leden is opgedragen aan de trainers.
Omdat dit de belangrijkste faciliteit is die de NSL haar leden biedt, ontvangen de trainers hiervoor een vergoeding en stelt de NSL hoge eisen aan de trainers. Zij zijn het gezicht van de NSL, dragen de doelstellingen van de NSL uit en promoten deze en de kleuren van de NSL, waar mogelijk.
 
We kennen bij de NSL:
-  Trainer Loopgroepen
-  Trainer Wandelaars
-  Assistent trainer  
Deze trainers worden ondersteund door de trainerscoördinator en aangestuurd door de hoofdtrainer(s).
 
Trainers zijn verantwoordelijke voor een veilige trainomgeving. Met name letten zij op de verkeersveiligheid en het voorkomen van risico’s bij slechte weersomstandigheden. De Assistent trainers ondersteunen de trainer en vervangen deze bij afwezigheid.
 
Het geven van kwalitatief goede trainingen is niet altijd eenvoudig. Door gedegen opleiding en certificering, volgens de eisen van de Atletiek Unie, is de kwaliteit van de trainingen bij de NSL gewaarborgd.

Ter voorkoming van blessures gaan de trainingen uit van een systematische trainingopbouw. Trainers onderbouwen dit door uitleg te geven over de mens in een gezonde leefsituaties waarbij speciaal het hardlopen een positieve rol wordt toebedeeld. Zij geven uitleg over de bouw en functioneren van het menselijk lichaam bij hardlopen en sportief wandelen. Ze leren verantwoord bewegen en wat een goede looptechniek is. Ze instrueren dit daadwerkelijk en waar nodig corrigeren ze de lopers. De Hoofdtrainer ziet toe op een uniforme werkwijze.
 
Daarnaast heeft een NSL-trainer tot taak om volgens het trainingsplan, complete trainingen te verzorgen, in een ordelijke organisatie en met aandacht voor de aspecten; warming-up, opbouw van de training en cooling down. Ten behoeve van een heterogene loopgroep, maakt de trainer trainingsschema’s per jaardeel of per seizoen.
 
Ter bevordering van de sociale verbondenheid, het plezier in het sporten en betrokkenheid bij de NSL, stimuleert de trainer zijn lopers om individueel, of als team, deel te nemen aan NSL-eigen en andere wedstrijden. Van een NSL trainer wordt bovendien verwacht dat hij over de nodige sociale, communicatieve- en leidinggevende vaardigheden beschikt. Dit uit zich door een natuurlijk overwicht en kalmte en beheersing tijdens de trainingen. De trainer staat open voor nieuwe ontwikkelingen binnen de hardloopsport, werkt collegiaal samen met  (assistent)trainers en communiceert open en transparant met hen.
 
De trainer ziet er ook op toe dat de omgangsvormen en spelregels van de vereniging gerespecteerd worden. In het bijzonder let hij op deelnemers die, om welk reden dan ook, een storende invloed op het NSL trainingsgebeuren hebben. Problemen pakt hij aan en zonodig rapporteert hij dit in de lijn.
 
De NSL-trainer bezit in het algemeen voldoende fysieke capaciteiten om de groep te volgen en kan zijn instructies en aanwijzingen zonodig demonstreren.  Verder draagt de trainer tijdens de trainingen en andere gepaste gelegenheden, de specifieke NSL-outfit, zodat hij herkenbaar is in de groep.
 
De Trainers zijn het visitekaartje van de NSL.
 
« Terug