Duivenvoorden, Els

Het programma van de loopgroep van Els is primair gericht op de 10K, dus duurlopen met intervallen, intervaltraining, kracht- en heuveltraining, fartlek en loopscholing vanuit verschillende benaderingen. Tenminste een jaar loopervaring is gewenst.

06-14528650
eduivenvoorden@gmail.com

Lopen is vooral plezier, de prestaties volgen vanzelf.

Traingingstijden

  • Dinsdagavond: 19:15 – 20:30 u
  • Donderdagavond: 19:00 – 20:30 u
  • Zondagochtend: 09:00 - 10:30 u
 
STARTPLAATS
  • In de zomerperiode vanaf Duindamseslag
  • In de winter op dinsdag- en donderdagavond vanaf De Schelft
  • Regelmatig lopen we op zondagochtend in de Waterleidingduinen, start vanaf De Duinpan in De Zilk. Dit wordt aangegeven in het loopschema, dat aan alle regelmatig meelopende deelnemers wordt verstrekt.

 
Deze loopgroep richt zich vooral op het goed en snel kunnen lopen van de 10 kilometer.

Hiertoe worden duurloopjes aangeboden in de comfort zone, regelmatig afgewisseld met korte intervallen. Wekelijks staat er een (extensieve) intervaltraining op het programma. In de zomerperiode wordt deelgenomen aan de strandloopjes op het strand van Noordwijk. Op zondag kun je van alles verwachten: loopscholing, spelvormen, fartlek, strandopgangen en heuvels.

Gebleken is dat mensen die mee hebben gelopen met de opstap- en doorstroomgroep van de NSL moeiteloos aan kunnen sluiten. Afhankelijk van het moment van instroom moet men 8 á 10 km aaneensluitend kunnen hardlopen. De snelheid is minder belangrijk. De tijden in de groep variëren van minder dan 45 minuten tot een uur op de 10 kilometer.

Juist vanwege de grote variatie in snelheid bij de deelnemers is het in deze groep belangrijk dat we rekening houden met elkaar. De snellere lopers krijgen zoveel mogelijk de gelegenheid de benen uit te slaan, maar wanneer we als groep op pad gaan is het vaak onvermijdelijk dat er "geveegd" wordt.

Deze loopgroep kent een enorm goede sfeer, waarbij respect is voor elke deelnemer. Dat is de basis voor haar succes.