Pinxteren, Willy van

06-44113410
w.vanpinxteren@ziggo.nl

Trainer Opstap- en Doorstroomgroep NSL Trainer Start To Run Atletiekunie.

Traingingstijden

- Dinsdag- en donderdagavond 19:00u.
- Dinsdag- en donderdagochtend 9.00u.
- Zondagochtend  9:00u.
 
STARTPLAATS
- In de zomerperiode vanaf  parkeerplaats Duindamseslag
- In de winter vanaf De Schelft
- De ochtendtrainingen starten altijd vanaf de parkeerplaats
  Duindamseslag.