De NSL loopt door!

Bevrijdingsvuurestafette uitgesteld naar 2021

Sinds 1948 wordt bij Hotel De Wereld in Wageningen ceremonieel het Bevrijdingsvuur ontstoken. Ter markering van de overgang van herdenken naar vieren, van 4 naar 5 mei. Na ontsteking wordt het vuur in estafettevorm naar verschillende gemeenten in Nederland gedragen. Lopers van de atletiekvereniging Noordwijkse Strandlopers (NSL) zouden het vuur in dit herdenkingsjaar van 75 jaar bevrijding ook naar Noordwijk brengen.

75 jaar na dato blijkt onze vrijheid dit keer echter niet afgenomen door de trawanten van een misdadige ideologie maar, naar iedereen hoopt tijdelijk, ingeperkt door een venijnig virus. Voor Noordwijk en de NSL-lopers betekent dit dat de bevrijdingsvuurestafette in de voorgenomen vorm dan ook niet door kan gaan.

Bevrijdingsvuur ook in Noordwijk digitaal viraal

 Nu de fysieke wegen voor de estafette zijn afgesloten blijft het Vrijheidsvuur echter niet gedoofd. Heel Nederland krijgt de kans om op 4 en 5 mei het Vrijheidsvuur zelf te ontsteken én digitaal door te geven. Ter herinnering aan de prijs die is betaald voor onze vrijheid én om iedereen er van te doordringen aan wat onze eigen rol is om die vrijheid te bewaken. Heel Noordwijk kan hier aan mee doen.

Op 4 mei kan iedereen vanaf 21.00 uur thuis of op het werk een eigen Vrijheidsvuur ontsteken. Een vuur, een vlam, een fakkel, een kaars, een lichtje óf digitaal. Om daarna het vuur digitaal door te geven aan vrienden en familie, die dat op hun beurt ook weer kunnen doen. Het écht ontstoken vuur kan dan thuis achter het raam of in de tuin verder branden. Meer info op vrijheidsvuur.nl

Estafette in 2021

Alle voorbereidingen, en de door Brouwer Tours, beschikbare bus en ondersteuning worden voor 2020 dus even opgeschort. Maar directeur John Brouwer heeft al toegezegd ook voor volgend jaar een bus en personele ondersteuning ter beschikking te stellen. Waarmee de bijdrage en deelname van de NSL aan de naar 2021 verplaatste Bevrijdingsvuurestafette is veiliggesteld en gegarandeerd. Mits het coronamonstertje inmiddels is getemd. Want alle voorgenomen activiteiten ter gelegenheid van 75 jaar Vrijheid zullen als het virus geen roet in het eten gooit volgend jaar zoveel mogelijk alsnog doorgang vinden.

Nieuws Overzicht