Training en corona

De trainingen zijn tenminste t/m 18 november 2020 opgeschort.
 
Aanstaande dinsdag verwachten we een nieuwe persconferentie.
De nieuwe maatregelen die daaruit voort komen volgen een vaste 'route': 
NOC NSF - Atletiekunie - gemeentelijke noodverordening (Noordwijk & Zandvoort) - NSL.
Dit betekent dat op z'n vroegst een nieuw bericht (met een herzien protocol) op vrijdagmiddag kan worden verwacht. Dit wordt uiteraard z.s.m. gecommuniceerd.
Nieuws Overzicht