Beleid en reglementen

ATLETIEK VERENIGING DE NOORDWIJKERHOUTSE STRANDLOPERS


De NSL is opgericht in 1968 als training voor de deelnemers aan de 11 stedentocht en bestaat in 2018 50 jaar. Het “sportief wandelen” is in 1999 als activiteit aan de vereniging toegevoegd.

Het doel van de vereniging is :

Het bevorderen van hardlopen en sportief wandelen op de lange afstanden, zowel recreatief als wedstrijd gericht. Door het zo laag mogelijk houden van de contributie voor alle leden, probeert de vereniging toegankelijk te zijn voor alle liefhebbers van de hardloop- en wandelsport.

Wij zijn een atletiekvereniging, aangesloten bij de Atletiek Unie (AU). De leden komen uit de regio rond Noordwijkerhout en het aantal leden zweeft al een paar jaar rond de 400.

De NSL biedt, door hardlopen in groepsverband onder deskundige leiding, inspanning en ontspanning. Hierbij maken wij gebruik van de aanwezige infrastructuur van de bossen en de duinen alsmede van het strand. In de winter maken wij gebruik van een baan en andere aanwezige infrastructuur.

 

Het beleid van de vereniging.

Door een duidelijke profilering en het formuleren van doelstellingen wil het bestuur de continuïteit van de vereniging vasthouden. Om voldoende diversiteit in groepen en niveaus te waarborgen, zal het aantal leden niet verder naar beneden mogen zakken en wordt er gestreefd naar groei van het aantal leden.

PLAN
Het laatste beleidsplan is van 2015 en is op hoofdlijnen uitgewerkt. In overleg en met inspraak van alle groeperingen, kan het beleid voor langere termijn worden uitgestippeld. Door de bewuste keuze van de langere afstanden voor hardlopen en wandelen is de gemiddelde leeftijd van de leden tussen de 30 en 60 jaar.

HARDLOPEN
De trainingen bij de NSL zijn er op verschillende niveaus en in diverse vormen. Deze trainingen worden geleid door gediplomeerde, ervaren trainers en trainingsassistenten. Er wordt getraind op diverse avonden en ochtenden in de week. In de wintermaanden is er eveneens een mogelijkheid om baantraining te volgen.
Zie voor de actuele trainingstijden voor hardlopen de pagina Trainen onder het tabblad Hardlopen

Er is een grote mate van keuzevrijheid mogelijk bij de deelname aan de verschillende trainingen dit ten voordele van de individuele sporter. Het trainen in groepsverband daarentegen versterkt het NSL gevoel.

SPORTIEF WANDELEN
Sportief wandelen bij de NSL betekent ook stevig doorwandelen. Het tempo ligt rond de 6 a 7 km per uur. Met sportief wandelen verbruikt een mens evenveel energie (calorieën) als met hardlopen, maar de belasting op de spieren en gewrichten is veel lager, waardoor er minder kans is op blessures. Daarnaast is het ook zeer geschikt voor een hardloper welke herstellende is van een blessure. De trainingen duren ongeveer 1,5 uur.
Zie voor de actuele trainingstijden voor sportief wandelen de pagina Trainen onder het tabblad Sportief Wandelen

W.O.C.
Het WOC (Wedstrijd Organisatie Comité) organiseert voor de vereniging de jaarlijkse wedstrijden. Zoals daar zijn : de Boscross, de Trailrun, de NederStrandLoop en de Omloop van Noordwijkerhout.

Het WOC opereert zelfstandig en de communiceert nauw met de andere delen van de vereniging.

BESTUUR
Op de website staat onder de kop “bestuur” een beschrijving van de personen die in het bestuur zitten en wie aanspreekbaar is voor een bepaalde vraag. Daar staat ook vermeld welke bestuursleden voor welke activiteit verantwoordelijk zijn en welke aandachtsgebieden bij die bestuurder zijn ondergebracht.

MEDIA
Heel veel vaste kennisgevingen worden via de website naar buiten gebracht. Daarnaast is Facebook een van de kanalen waardoor veel nieuws wordt verspreid. Ook heeft de vereniging een digitale nieuwsbrief om leden op geinformeerd
te houden.
Dat er daarnaast ook veel aandacht bestaat voor de persberichten en alle publicaties in kranten en weekbladen is evident.

 

WERVING
Het werven van nieuwe leden is een constant aandachtsgebied  Er wordt extra aandacht besteed aan meer leden en meer actieve leden, welke deelnemen aan de wedstrijden en/of vrijwilligerstaken willen uitvoeren.

SOCIALE PARAGRAAF
De vereniging organiseert tenminste 1 maal per jaar een verenigingsactiviteit voor de onderlinge sociale contacten.