Veel gestelde vragen en antwoorden

Waarom moet ik lid worden van de AU?
Bijdrage Atletiek Unie is voor iedereen verplicht in verband met de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering. Iedereen ontvangt een digitale  lidmaatschapskaart van de Atletiek Unie. Voor wandelaars is afdracht verplicht aan de KWBN (Koninklijke Wandel Bond Nederland). Ze krijgen een lidmaatschapskaart van de KWBN, 5 keer per jaar het tijdschrift Wandel.nl en jaarlijks een boekje met het Landelijk Wandelprogramma.
 
Heb ik een wedstrijdlicentie nodig?
Een wedstrijdlicentie geeft je het recht om deel te nemen aan officiële Atletiekunie wedstrijden.  Met een wedstrijdlicentie kun je bij AU wedstrijden vooraan in het wedstrijdvak starten.  
Je kan een wedstrijdlicentie aanvragen bij de ledenadministratie  e-mail: 
ledenadministratie@av-nsl.nl.
Kijk voor meer informatie op de website van de Atletiekunie:
https://www.atletiekunie.nl/voor-clubs/wedstrijdzaken/reglementen/wedstrijdlicentie
 
Is het aanmeldingsformulier op internet voldoende als machtiging ?
Na ontvangst van je gegevens wordt een IBAN incassomachtigingsformulier opgestuurd. Na ondertekening s.v.p. sturen aan 
ledenadministratie@av-nsl.nl óf aan NSL Ledenadministratie, Jane Kuurman, Oranjelaan 89, 2161 KC Lisse. Indien nodig kan je een papieren machtigingsformulier opvragen.

Waarom is NSL de contributie zo laag?
Dit kan alleen door vrijwilligers.  In  de ALV van maart 2014 is een voorstel aangenomen om alle leden 1x per jaar “verplicht” vrijwilligerswerk te laten doen. Zoals posten bij door de NSL georganiseerde wedstrijd of wandeling. Bij aanmelding gaat de NSL ervan uit dat je (of een vervanger) een keer per jaar helpt bij een evenement. 

Hoeveel bedraagt de contributie voor 2019 ?
*   Contributie voor NSL(€ 64,40) + AU (€ 17,10) is totaal € 81,50,
*   AU wedstrijdlicentie  €22,70
*   Eenmalig inschrijfgeld NSL + AU  €10,00
*   Winter selectie baantraining € 35,-

Met ingang van 2019 is de c
ontributie inclusief gratis deelname aan de NSL lopen = waarde > €20 :  Boscross, Trailrun, NederStrandtLoop, Omloop van Noordwijkerhout (alleen losse deelname ,niet als je voor het hele Zorg en Zekerheidscircuit hebt ingeschreven), Sint/Kerst/Oudejaars-loop, Halfvastenwandeling, Bloemenwandeling, Midzomernachtloop, Herfstwandeling.

Deelname aan de 10 van Noordwijk en de Sunsetwalk is niet gratis. (De NSL is niet de hoofdorganisator van deze evenementen) 

Hoe communiceert de NSL met haar leden?
De NSL communiceert met haar leden middels de website, Facebook en de nieuwsbrief.
Voor het toesturen van de nieuwsbrief wordt gebruik gemaakt van de meest actuele  e-mailadressen zoals bekend bij de ledenadministratie.
Indien er leden zijn die geen digitale post ontvangen, dan zijn er een aantal mogelijkheden:
- geen e-mailadres bekend. (Er zijn een tiental leden die de nieuwsbrief per post ontvangen); 
- e-mailadres is incompleet, verouderd, incorrect;
- mailbox is vol;
- nieuwsbrief wordt in de spambox ontvangen;
- afzender info@av-nsl.nl is geblokkeerd. 
Indien bovenstaande niet het geval is en er geen post ontvangen wordt, dan graag even contact opnemen met 
redactie@av-nsl.nl

Kan ik nog meer info vinden over de NSL?
Je kunt natuurlijk ook kijken op de facebookpagina voor laatste events en foto's 
www.facebook.com/avnsl 

 

Opzeggen lidmaatschap

Als je je lidmaatschap wilt opzeggen, dan moet dat doen vóór 1 december gebeuren. Reden is dat de Atletiekunie dit als opzegtermijn hanteert.

Opzeggen kan uitsluitend via de NSL website, via je persoonlijke inlogpagina of bij uitzondering schriftelijk aan: het secretariaat van de AV-NSL, Dorpsstraat 28, 2211 GD, Noordwijkerhout.

Het lidmaatschap kan op geen enkele andere wijze worden opgezegd, door bijvoorbeeld mondeling mee te delen aan een trainer. Een opzegging van het lidmaatschap wordt altijd bevestigd.