Veel gestelde vragen en antwoorden

Waarom moet ik lid worden van de Atletiekunie? 

De bijdrage Atletiekunie is voor iedereen verplicht in verband met de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering. Iedereen ontvangt een digitale lidmaatschapskaart van de Atletiekunie. 

Heb ik een wedstrijdlicentie nodig?

Een wedstrijdlicentie geeft je het recht om deel te nemen aan officiële Atletiekunie wedstrijden. Met een wedstrijdlicentie kun je bij Atletiekunie wedstrijden vooraan in het wedstrijdvak starten.  Je kan een wedstrijdlicentie aanvragen door een mail te sturen aan de ledenadministratie. Kijk voor meer informatie op de website van de Atletiekunie.

 

Waarom is NSL de contributie zo laag?

Dit kan alleen door vrijwilligers.  Op de algemene ledenvergadering van maart 2014 is een voorstel aangenomen om alle leden 1x per jaar verplicht vrijwilligerswerk te laten doen. Zoals posten bij door de NSL georganiseerde evenement (wedstrijd of wandeling). Bij aanmelding gaat de NSL ervan uit dat jij (of een vervanger) één keer per jaar helpt bij een evenement. 

 

Hoeveel bedraagt de contributie voor 2024?

  • Contributie voor NSL(€ 67,00) + AU (€ 20,00) is totaal € 87,00
  • AU wedstrijdlicentie  € 27,00
  • Eenmalig inschrijfgeld NSL + AU  €10,00
  • Winterselectie baantraining € 35,-

 

Hoe communiceert de NSL met haar leden?

De NSL communiceert met haar leden middels de website, social media (Facebook, Instagram) en de nieuwsbrief.

Voor het toesturen van de nieuwsbrief wordt gebruik gemaakt van de meest actuele  e-mailadressen zoals bekend bij de ledenadministratie. Indien er leden zijn die geen digitale post ontvangen, dan zijn er een aantal redenen:

  • geen e-mailadres bekend. 
  • e-mailadres is incompleet, verouderd, incorrect
  • mailbox is vol
  • nieuwsbrief wordt in de spambox ontvangen
  • afzender redactie@av-nsl.nl is geblokkeerd

Indien bovenstaande niet het geval is en er geen post ontvangen wordt, dan graag even contact opnemen met de redactie.

 

Kan ik nog meer info vinden over de NSL?

Je kunt natuurlijk ook kijken op de facebookpagina en Instagram voor de laatste evenementen, nieuws en foto's.

 

Opzeggen lidmaatschap  

Opzeggen kan uitsluitend via de NSL website en dient uiterlijk 30 november te gebeuren om voor het komende kalenderjaar het lidmaatschap te stoppen. Automatisch wordt de opzegging bij de Atletiekunie geregeld. Meer info vind je bij opzeggen lidmaatschap