Les / evenement gesloten. Uiterste inschrijfdatum verstreken
Les/Evenement
Les/Evenement
Beginnerscursus Sportief Wandelen
Les/Evenement type: Opstapgroep Wandelen
Wanneer: 31-03-2019 - 26-05-2019
Locatie en Tijd: Parkeerterrein Duindamse Slag Noordwijk
Omschrijving: Basis cursus Sportief wandelen, waarin aandacht is voor de juiste loophouding.
In 8 weken tijd wordt de wandelconditie uitgebreid en de looptechniek verbeterd
Link: 138
Relatie
Achternaam
Tussenvoegsel
Voornaam
Voorletters
Geboortedatum
Land Nederland
Postcode
Huisnummer
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
E-mail
Prijzen
EUR 40,00 Beginnerscursus Niet Leden
Voor leden gelden andere prijzen. Voor deze prijzen moet er wel ingelogd worden.
Extra velden
Bankrekeningnummer *
Ten name van *
Akkoord automatische incasso
* Hierbij machtig ik AV-NSL om 1-malig een incasso-opdracht naar mijn bank te sturen
om een bedrag van bovenstaand iban-nummer af te schrijven wegens de Beginnerscursus Sportief wandelen
* Indien lid jonger dan 18 is, verklaart zijn/haar ouder/verzorger akkoord te zijn met bovenstaande machtigingverstrekking.
Handtekening lid/ouder/verzorger *
Gaarne uw naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd