Les
Les
Beginnerscursus Sportief Wandelen 2019
Les type: Opstapgroep Wandelen
Wanneer: 31-03-2019 - 26-05-2019
Bijeenkomsten: Iedere donderdag, zondag
Adres: Parkeerterrein Duindamse Slag Noordwijk
Omschrijving: Basis cursus Sportief wandelen, waarin aandacht is voor de juiste loophouding.
In 8 weken tijd wordt de wandelconditie uitgebreid en de looptechniek verbeterd
Link: 138
Relatie
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
E-mail *
Prijzen
EUR 40,00 Beginnerscursus Niet Leden
Voor leden gelden andere prijzen. Voor deze prijzen moet er wel ingelogd worden.
Extra velden
Bankrekeningnummer *
Ten name van *
Akkoord automatische incasso
* Hierbij machtig ik AV-NSL om 1-malig een incasso-opdracht naar mijn bank te sturen
om een bedrag van bovenstaand iban-nummer af te schrijven wegens de Beginnerscursus Sportief wandelen
* Indien lid jonger dan 18 is, verklaart zijn/haar ouder/verzorger akkoord te zijn met bovenstaande machtigingverstrekking.
Handtekening lid/ouder/verzorger *
Gaarne uw naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd