Vacatures

AV Noordwijkerhoutse StrandLopers heeft meerdere vacatures:

Coördinator Mediateam
Deze coördinator stuurt de mensen van het mediateam aan om tijdig nieuwsbrieven aan leden, persberichten aan kranten/weekbladen te verzorgen. De coördinator zit de vergaderingen van het mediateam voor.

Webmaster
De webmaster is verantwoordelijk voor het actueel houden van de website. Gedacht moet hierbij worden aan de aankondiging van wedstrijden, inschrijven, uitslagen en verslagen van wedstrijden. De webmaster is lid van het mediateam.

Schrijver van de nieuwsbrief van de NSL
3 á 4 maal per jaar  komt er een nieuwsbrief uit met diverse onderwerpen. Dit is een graag geziene uitgave voor de leden van de NSL. De onderwerpen worden meestal aangedragen door het WOC en het bestuur. U kunt ook zelf onderwerpen aandragen.

Bezoeker van sponsoren
Een keer per jaar vindt er overleg plaats met de sponsoren van de NSL. Over de inhoud van de prestaties, de bijdrage van de vereniging, hoe vaak de sponsor in beeld is geweest, enz. De sponsorcoördinator geeft aan in welk tijdsbestek een en ander valt. De bezoeker van de sponsoren en de sponsorcoördinator werken veel samen.

Coördinator Wedstrijdorganisatie Commissie (WOC)
Is verantwoordelijk voor alle evenementen / sportieve activiteiten binnen de NSL,
De coördinator is voorzitter van de WOC vergaderingen en onderhoudt de contacten met het algemeen bestuur.

 2e fotograaf
Bij wedstrijden op verschillende plaatsen foto's maken van het parcours, aanleveren en plaatsen op de website en Facebook.
Eventueel ook foto's maken van andere evenementen die door de NSL georganiseerd worden.

2e coördinator vrijwilligers 
De werkzaamheden zijn het regelen van posters en verkeersregelaars per wedstrijd en in het parcours. 
Organisatie van de  herhalingscursus verkeersregelaar, contact onderhouden met gemeenten over het neerzetten van verkeersregelaars, enz.
Deze werkzaamheden worden uitgevoerd samen met de coördinator vrijwilligers.

 Als je interresse hebt in 1 van deze vacature's, of iemand weet (ook buiten de vereniging) die hier interresse in heeft, neem dan contact op met het bestuur.

Email secretaris: secretaris@av-nsl.nl of de voorzitter : voorzitter@av-nsl.nl