Vertrouwenscontactpersoon

Seksuele intimidatie en/of ander ongewenst gedrag is geen nieuw begrip meer in Nederland. Ook binnen de sport komt het voor. Al snel denken we hierbij aan jonge sporters die slachtoffer zijn geworden van volwassen begeleiders. Het komt ook voor tussen sporters onderling, tussen begeleiders en tussen begeleider en sporters.

De rol van Vertrouwenscontactpersoon (VCP) is in het leven geroepen om binnen de vereniging een eerste aanspreekpunt te hebben waar het gaat om seksuele intimidatie en/of ander ongewenst gedrag. De VCP is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Daarnaast adviseren en stimuleren ze hun vereniging of bond om preventieve maatregelen te nemen. VCP-ers hebben een dubbele taak: de weg wijzen wanneer er vragen zijn en meedenken over preventie. Zij fungeren als eerste opvang voor leden met een klacht.

Bij de NSL zijn er twee vertrouwenscontactpersonen aangesteld:

William Slotboom    info@b-lifecoaching.nl / 06 5389 3515

Inge Ramselaar        Inge.ramselaar@icloud.com / 06 4629 5732

Lees hier meer over de veilige sportomgeving.

 vcp_william_2024_vvs_au_postera3_clubs_nsl_02_1__1.jpeg vcp_inge_2024_vvs_au_postera3_clubs_nsl_01_1__1.jpeg