Vertrouwenscontactpersoon en Sociale Veiligheid

Wat is een vertrouwenscontactpersoon (VCP)?

Een vertrouwenscontactpersoon is een lid van de vereniging, die fungeert als eerste opvang voor alle personen die met de vereniging te maken hebben ten aanzien van sociale veiligheid.
Een vertrouwenscontactpersoon biedt een luisterend oor, geeft raad en verwijst door voor geschikte hulp.
De vertrouwenscontactpersoon is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen.

Daarnaast adviseert de vertrouwenscontactpersoon de vereniging om preventieve maatregelen te nemen.