Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail *
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr. *
T.n.v.
Activiteiten
AtletiekCategorie*
Atletiekunie nummer
Vragen
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik AV-NSL om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
om een bedrag van bovenstaand iban-nummer af te schrijven wegens de jaarlijkse contributie
en indien opgegeven andere verenigingsbijdragen.
Gaarne uw naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd
Handtekening lid/ouder/verzorger*
Indien lid jonger dan 18 is, verklaart zijn/haar ouder/verzorger akkoord te zijn met bovenstaande machtigingverstrekking.
 
Vrijwilligers
AV-NSL is een club die draait op vrijwilligers en houdt daardoor de contributie laag.
Bij deze aanmelding gaat NSL ervan uit dat je een keer per jaar door de vrijwilligerscoƶrdinator gevraagd kan worden om te helpen.
We proberen ook de capaciteiten van leden zoveel mogelijk te benutten.
Ook al heb je weinig tijd, wij vinden het leuk om iedereen bij VERENIGING te betrekken.
Je kunt onderstaand alvast aangeven wat je leuk zou vinden:
Bestuur
Mediateam/FB/website/fotograaf
Sponsorzaken
Organisatie (feesten/evenementen)
Wedstrijdorganisatie WOC
Anders, nl.
 
Bij welke trainer ga je trainen? (voor zover bekend)
 
Kennis statuten
*Door het aanvinken van bijgaande checkbox geeft u aan kennis te hebben genomen van de statuten van AVNSL.
De statuten worden op aanvraag verstrekt.
 
Persoonsgegevens
Uw gegevens worden niet aan derden voor commercieel gebruik uitgewisseld.
Indien dit wel gebeurt, zal hier vooraf toestemming voor worden gevraagd.
Wel zullen, indien noodzakelijk, relevante gegevens worden uitgewisseld met derden die nodig zijn voor lidmaatschap gerelateerde zaken.
Voor het aangaan van het lidmaatschap is akkoordverklaring hiermee verplicht.
*Ik ga hiermee akkoord
Opmerking