Van afscheid naar erelid.

Op de ALV van maart jongsteleden werd Kees Zoutendijk bedankt voor zijn jarenlange inzet voor de NSL.

Kees was trainer en vormde een trainerstrio voor de opstap- en doorstroomgroep. Actief was hij binnen het WOC, waarvan de laatste jaren ook het hoofd van het wedstrijd technische gedeelte van de 10 van Noordwijk.

Even dacht Kees door zijn verhuizing naar Apeldoorn dat het tijdperk van de NSL zou worden afgesloten. Tijdens het jaarlijkse WOC-etentje werd Kees ook door het WOC bedankt en verrast met een bijzonder dessert…

Welkom als NSL-erelid !


Nieuws Overzicht